Midzomeropvang

Midzomeropvang

= Vier superfijne mega-coole vakantieweken (zonder overnachting) voor kinderen met bijzondere noden !
= Georganiseerd door enthousiaste en professionele begeleiders van MFC De Hagewinde !

Midzomerwerking is vakantieopvang voor kinderen van 6 tot 13 jaar in de vorm van speelpleinwerking voor kinderen met een vermoeden van een beperking (autismespectrumproblemen (ASS), gedrags-en emotionele problemen (GES), en/of een licht mentale beperking). Voor de doelgroep ASS is er in week 2 en week 4 een samenwerking met TanderuisVZW.

IMG_5141

midzomer3

midzomer1