Ondersteunende pedagogische diensten

Vrijetijdswerking

Kinderen en jongeren hebben een grote nood aan spel en ontspanning. Kinderen kunnen van thuis of vanuit de zorggroep deelnemen aan het reguliere vrije tijdsaanbod, zoals jeugdbewegingen, sportclubs, speelpleinwerking.

Voor heel wat van onze kinderen en jongeren is dit aanbod te veeleisend; ze slagen er niet in zich daar goed te voelen of zich te integreren. Extra ondersteuning kan de weg soms effenen.

Daarom bieden wij op vlak van vrije tijdsbesteding een ruim aanbod aan sport, spel- en kookclubs alsook een jeugdclubwerking aan de kinderen en jongeren die bij de Hagewinde verblijven. De sportcoach kan een trainingsaanbod uitbouwen voor bepaalde jongeren met een specifiek(e)  talent of interesse.

Medische dienst en kinderpsychiater

Ouders kunnen bij de start of in de loop van de begeleiding kiezen of de medische en kinderpsychiatrische opvolging van hun kind helemaal, gedeeltelijk of niet door de eigen huisarts of specialist gebeurt.

De medische en kinderpsychiatrische opvolging, ondersteuning en behandeling kan ook binnen ons multifunctioneel centrum gebeuren. We hebben een nauwe samenwerking met externe tandartsen, dermatologen, neurologen,…

Psychotherapeutisch team

In overleg met het kind en zijn ouders kan een ‘belevingsonderzoek’ gestart worden met kinderen en jongeren die bij de Hagewinde verblijven. Aan de hand van spelobservaties en gesprekken wordt een beeld gemaakt van waar een kind emotioneel mee bezig is en hoe hij psychologisch in de wereld staat. Aansluitend hierop kan dan een passende individuele spel-of gesprekstherapie gestart worden.

Individuele therapie vraagt veel van het kind en is daarom niet voor elk kind een haalbare of gewenste begeleidingsvorm.

DAGBESTEDING

Dagbesteding is een ondersteuningsaanbod voor jongeren die in de Hagewinde verblijven en die (tijdelijk) ‘schoolloos’ zijn. De opzet is om hen toch te blijven prikkelen om te leren en hun tijd zinvol te besteden.

MUSKETON en GRIGRI

Een beperkt aantal GES+ jongeren heeft een eerder langdurige intense begeleiding nodig. Musketon (intensieve begeleiding in de zorggroep) en Grigri (intensieve begeleiding op school) zijn projecten die jongeren, opvoeders en leerkrachten op maat ondersteunen. De doelstelling is expliciet: er voor zorgen dat deze jongere zijn plaats blijft behouden in zijn zorggroep of klas.

TOU

Voor een aantal kinderen komt het aanbod binnen de zorggroepwerking onvoldoende tegemoet aan hun (extreme) zorgvraag. Soms is er een tijdelijke ondersteuning nodig om een vastgelopen situatie weer werkbaar te krijgen. Kinderen en jongeren die bij de Hagewinde verblijven, kunnen dan via de tussenkomst van TOU (Time Out Unit of Tijdelijke Ondersteunings Unit) even afstand nemen, nadenken over de situatie en hun eigen gedrag, om zich daarna weer te integreren in de zorggroep.