Outreach

Outreach

MFC De Hagewinde heeft gedurende vele jaren expertise en deskundigheid opgebouwd in het omgaan met problemen en beperkingen vanuit een gedrags– en emotionele stoornis  (GES), een autismespectrumstoornis (ASS) en/of een licht tot matig mentale beperking.

Vanuit deze expertise bieden wij outreach aan.

Wat is outreach?

Outreach is de handicapspecifieke vorming, training of coaching die wij als organisatie geven naar medewerkers uit velerlei (andere) sectoren.

Outreach heeft als doelstelling de levenskwaliteit van kinderen/ jongeren en / in hun context te verbeteren maar werkt op indirecte wijze.

Voor wie is outreach?

Outreach wordt aangeboden aan collega-hulpverleners, jeugdwerkers en vrijwilligers zoals

Leerkrachten, medewerkers CLB, CAW, Jongerenwelzijn, OCMW, kinderverblijven, voor– en naschoolse opvang, begeleiders jeugdwerk, zoals jeugdbewegingen, sportclubs, speelpleinwerking, jeugdhuizen,…

Interesse of vragen, richt je vrijblijvend tot Marleen Laureys, pedagogisch directeur– via marleen.laureys@hagewinde.be of 09/337 89 00.

We zoeken samen naar de meest aangewezen match tussen jouw vraag en onze expertise.