Verblijf

VERBLIJF

De zorggroep is de spil in onze werking.
Er zijn 21 zorggroepen die zich elk richten op een specifieke doelgroep: er zijn 2 kleutergroepen, 2 verblijfsgroepen met autispecifiek leefklimaat, 6 groepen met ondersteunend en ontwikkelingsgericht leefklimaat, 2 verblijfsgroepen met regulerend leefklimaat, 2 verblijfsgroepen met vereenvoudigd leefklimaat, 8 dagopvanggroepen voor min 13-jarigen, 2 dagopvanggroepen voor plus 13-jarigen, 1 groep voor zelfstandig wonen en 1 groep met een beveiligend leefklimaat.
Elke groep heeft een vast opvoedersteam, een psychopedagoog, een gezinsbegeleider en 5 tot 11 kinderen/jongeren.

Als multifunctioneel centrum kan De Hagewinde heel flexibel alle begeleidingsvormen aanbieden binnen dezelfde zorggroep.

Slaapkamer

Voor kinderen/jongeren, voor wie een bijna continue begeleiding aangewezen is, voorzien we een voltijdse of deeltijdse internaatsbegeleiding. Kinderen/jongere blijven dan alle of enkele dagen/nachten van de week op de zorggroep. De kinderen kunnen dus ook tijdens de weekends of de vakanties in de zorggroep blijven.

koekjes bakken

 

In De Hagewinde heeft men zich zo georganiseerd dat mijn dochter op elk tijdstip de meest passende zorgvorm krijgt, en dit verstrekt door dezelfde begeleiders. Of mijn dochter nu 7 dagen in de week op de zorggroep is, of ze is er met periodes maar enkele dagen per week, het zijn steeds dezelfde opvoeders die haar begeleiden. Dit is voor mijn dochter heel belangrijk en het geeft haar veel veiligheid.